Aktualności

Dla pracowników

20
listopada
2017

Dzień informacyjny programu Horyzont 2020 w SGGW

SGGW wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym organizuje dzień informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

W trakcie Dnia Informacyjnego, który odbędzie się 6 grudnia. przedstawione zostaną nowe możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, zapoznamy uczestników z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego na 2018 rok oraz poruszymy kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Swoją obecność potwierdził już dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego na lata 2018-2020.

W załączeniu znajduje się wstępna agenda spotkania.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020

Zachęcamy do udziału w spotkaniu (wymagana wcześniejsza rejestracja).