Aktualności

Dla pracowników

17
października
2014

Nabór wniosków w trzeciej edycji konkursu IMPULS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęca Pracowników Naukowych oraz Doktorantów do udziału w Konkursie na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym.

Celem konkursu IMPULS organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo- rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Finaliści konkursu prezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Zwycięzcy otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. zł (I nagroda), 100 tys. zł (II nagroda) i 80 tys. zł (III nagroda). W konkursie wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych. W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:

  • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Rekrutacja trwa do 5 listopada 2014 r.