Aktualności

Dla pracowników

03
lutego
2015

Seminarium "Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie?"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zachęca do udziału w seminarium "Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie?"

12.02.2015 r. odbędzie się bezpłatne seminarium "Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie?"

Miejsce spotkania: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek 33, aula 1, Kampus SGGW, godz. 15.00-17.00

Zachęcamy do rejestracji pod adresem: http://www.jwp-fundacja.pl/dzialalnosc/seminarium/po_co_chronic_znaki_towarowe_i_wzory_przemyslowe_w_przedsiebiorstwie.html

Będzie to kolejne seminarium w ramach projektu Rzecznicy Talentów realizowanego we współpracy z Fundacją JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk.
II edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2014/2015 Fundacja JWP organizuje we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych SGGW) i Politechniką Warszawską.  Honorowy patronat nad  projektem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych.

    „Rzecznicy Talentów” ma na celu podniesienie świadomości  i wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i  pracowników naukowych uczelni wyższych (nie tylko kierunków technicznych).
   
W ramach II edycji projektu zaplanowano bezpłatne spotkania: seminaria z zakresu własności intelektualnej  i przemysłowej, konsultacje z rzecznikami patentowymi i prawnikami oraz konkurs o 3-miesięczny staż w kancelarii Rzecznika Patentowego.