Aktualności

Dla pracowników

07
sierpnia
2014

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje o zakończeniu procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

 

 

 

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opierając się na rekomendacjach Zespołu doradczego ds. PMDIB, podjęła następujące decyzje:

  • na PMDIB zostanie wpisanych 20 nowych propozycji przedsięwzięć w zakresie  infrastruktury badawczej;
  • założenia 5 obecnych na PMDIB przedsięwzięć zostaną zaktualizowane, zgodnie z propozycjami i modyfikacjami zgłoszonymi w ramach II etapu aktualizacji PMDIB.

Przedsięwzięcie pt. “Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”, koordynowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.  

Projekt “Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” jest przedsięwzięciem Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife), partnerem którego jest Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat procesu aktualizacji mapy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-polskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-wyniki.html

MNiSW przewiduje, że kolejna aktualizacja PMDIB zostanie ogłoszona na przełomie lat 2016/2017.