Aktualności

Dla mediów

28
grudnia
2020

Status profesora emerytowanego SGGW

Rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada wydał zarządzenie w sprawie zasad przyznawania statusu profesora emerytowanego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz uprawnień przysługujących profesorom emerytowanym.

Możliwość nadawania przez Rektora statusu profesora emerytowanego SGGW została wprowadzona w celu zachowania więzi z Uczelnią oraz podtrzymywania kontaktów międzypokoleniowych sprzyjających wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych. Status profesora emerytowanego SGGW może uzyskać profesor lub profesor uczelni, który przeszedł na emeryturę i nie jest pracownikiem SGGW. 

Emerytowanemu profesorowi SGGW przysługuje:
 1. dostęp do zasobów i systemu bibliotecznego SGGW na prawach pracownika SGGW;
 2. uczestniczenie w prowadzonych przez Uczelnię badaniach i projektach,
 3. prawo do afiliowania:
  a) publikacji naukowych,
  b) wystąpień konferencyjnych,
  c) wystąpień publicznych i medialnych,
  d) artykułów w prasie,
 4. dostęp do infrastruktury IT Uczelni, w tym sieci wifi,
 5. użytkowanie konta poczty e-mail w domenie sggw.edu.pl,
 6. możliwość wjazdu na teren kampusu Uczelni,
 7. możliwość korzystania z pomieszczeń SGGW za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.

Pełna treść Zarządzenia nr 143/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania statusu profesora emerytowanego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz uprawnień przysługujących profesorom emerytowanym <<tutaj>>