Aktualności

Dla mediów

13
marca
2014

Powstaje Uniwersytet Otwarty w SGGW

W SGGW rozpocznie swoją działalność Uniwersytet Otwarty. Jego celem jest udostępnianie usług edukacyjnych wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę niezależnie od wieku, czy posiadanego wykształcenia. W dniu 11 marca 2014 roku odbyło się spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW pod przewodnictwem Prorektora ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdana Klepackiego.

Podczas spotkaniu dyskutowano nad 71 zgłoszonymi Kursami, wskazując które z nich mogą zostać dopuszczone do realizacji a które należy poprawić, bądź odrzucić. Członkowie Zespołu zostali także poinformowani przez Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW Dr Marcina Wysokińskiego o aktualnych postępach prac organizacyjnych i planach na najbliższe tygodnie. Jednym z punktów spotkania były również kwestie promocji Uniwersytetu Otwartego.

Uniwersytet Otwarty ma być formą kształcenia ustawicznego dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników i zaplecza infrastrukturalnego Uczelni.

W praktyce zamierzenia te będą realizowane poprzez zaoferowanie słuchaczom w ramach Uniwersytetu Otwartego szerokiej gamy odpłatnych Kursów z pięciu obszarów tematycznych: przyroda, żywność i żywienie, człowiek i technika, ekonomia i społeczeństwo, języki obce.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Otwartego SGGW ma opierać się na zainteresowanych prowadzeniem Kursów pracownikach i doktorantach SGGW.

Aktualnie prowadzone są intensywne działania przygotowawcze, które umożliwią w niedalekiej przyszłości uruchomienie Kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW. Pełna oferta Kursów będzie dostępna m.in. w Internetowym Systemie Obsługi Słuchacza, który jest w trakcie budowania. W chwili obecnej wszelkie informacje dostępne są w biurze Uniwersytetu Otwartego (bud. VIII, pok. 8A) lub telefoniczne (225931065) lub mailowo (uobiuro@sggw.pl). Biuro jest czynne w dniach: pon., wt., śr., piąt. w godz. 12.00-16.00.

Integralną częścią Uniwersytetu Otwartego SGGW jest Zespół Programowy, którego podstawowymi zadaniami jest m.in. opiniowanie zgłoszonych Kursów i ich programów, zgłaszanie poprawek do programów Kursów oraz kontrola nad prawidłowością przebiegu Kursów. W skład Zespołu JM Rektor Prof. dr hab. Alojzy Szymański powołał następujące osoby:

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki - Przewodniczący

Dr Piotra Gołasa

Wydział Nauk Ekonomicznych - Sekretarz

Prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Wydział Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Dr inż. Beata Gawryszewska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii  i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Maciej Janowicz

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Dr inż. Andrzej Kędzierski

Wydział Technologii Drewna

Dr inż. Adam Maciak

Wydział Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. Kazimierz Piekut

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Prof. Dr hab. Jarosław Skłodowski

Wydział Leśny

Prof. dr hab. Jacek Szczawiński

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dr Marcin Wysokiński

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego  SGGW

Dr hab. Anna Żbikowska

Wydział Nauk o Żywności

 

Uniwersytet Otwarty SGGW został powołany z dniem 29 listopada 2013 roku zarządzeniem nr 87 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.