Aktualności

Dla mediów

09
lipca
2013

Podyplomowe studia „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE” – rekrutacja rozpoczęta

Rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r. Zajęcia odbywać się będą przez dwa semestry, od października, w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych.

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej ¬w profilaktyce zdrowotnej. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.
Uzyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod oceny jakości produktów zwiększy szansę na rynku pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności, produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. „zdrowej żywności”.

Tematyka może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych, często egzotycznych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, używki i przyprawy egzotyczne, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW oraz z innych placówek zajmujących się problematyką zdrowia człowieka. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie. Nabór na studia trwać będzie do końca września b.r.

Bliższe informacje na temat studiów dostępne są na stronie: http://woiak.sggw.pl/ lub pod telefonem 48 606 609 456.