Aktualności

Dla kandydatów

27
lutego
2017

Wiosenne kursy przygotowujące do matury

Już 4 marca startują nowe kursy przygotowawcze do matury i trwają do 2 maja 2017 r.

Kursy do matury 2017 obejmują następujące przedmioty:
biologia - poziom rozszerzony - godziny 10-13godziny 13-16,
chemia - poziom rozszerzony,
matematyka - poziom podstawowy i rozszerzony,
geografia - poziom rozszerzony.

Każdy z nowych kursów liczy 60 godzin plus 45h e-learningu.

Zapisy na kursy na stronie Uniwersytetu Otwartego
https://www.uo.sggw.pl/pl/oferta-kursow/matura/edycja-9/

Jednocześnie informujemy, że na skutek prośby wielu osób zainteresowanych maturalnym kursem wiosennym organizowanym przez UO SGGW podjęliśmy decyzję o przesunięciu o tydzień terminu pierwszych zajęć: z 25 lutego na 4 marca. Sumaryczna liczba godzin kursu nie ulegnie zmianie – dodatkowe zajęcia planujemy na 1 i 2 maja lub inny termin – do uzgodnienia z uczestnikami.
Zmiana terminu rozpoczęcia kursu jest spowodowana nałożeniem się pierwszych zajęć z końcówką ferii zimowych.