Aktualności

Dla kandydatów

25
maja
2016

Uroczystości wieńczące obchody 200-lecia SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchody 200-lecia Kształcenia rolniczego na ziemiach polskich rozpoczęła w marcu 2014 roku. Maj i czerwiec 2016 roku to kulminacja wydarzeń związanych z 200-leciem SGGW. Dni SGGW, Gala Jubileuszowa w Operze Narodowej, koncerty i prezentacja uczelni w Łazienkach Królewskich wraz z uroczystością w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz czerwcowe występy zespołów artystycznych SGGW na Starym Mieście w Warszawie to ostatnie akcenty wieńczące obchody 200-lecia tradycji SGGW.

W ciągu ponad dwóch lat obchodów SGGW, poszczególne wydziały, studenci oraz jednostki uczelnianej administracji zorganizowały dziesiątki konferencji naukowych, spotkań historycznych, koncertów, wystaw, pikników oraz różnych imprez towarzyszących obchodom 200-lecia, w tym wiele dla szerokiej publiczności.

Obchody swym Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W trakcie tradycyjnie organizowanych w maju Dni SGGW, w piątek 20 maja br. odbyła się Gala Jubileuszowa 200-lecia Tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zorganizowana w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Uczestniczyło w niej ponad 1 600 gości, między innymi z zagranicznych i krajowych uczelni, instytucji naukowych, rządowych, samorządowych, kościoła, wielu przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, a także mediów.

Galę w krótkim przemówieniu otworzył rektor SGGW profesor Alojzy Szymański.

Małgorzata Sadurska Szef Kancelarii Prezydenta RP wręczyła przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wysokie odznaczenia państwowe trzem rektorom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Otrzymali je: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, Rektor w latach 1996-2002, prof. dr hab. Tomasz Borecki, Rektor w latach 2002-2008 oraz Rektor poprzedniej i obecnej kadencji (2008-2016) prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Podczas Gali Rektor SGGW profesor Alojzy Szymański wręczył na ręce Szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej przyznaną przez Senat Uczelni Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie Złotą Statuetkę „200 lat od Marymontu do Ursynowa”.

Z rąk obecnego Rektora Uczelni profesora Alojzego Szymańskiego Srebrne Statuetki przyznane przez Senat SGGW otrzymali: prof. dr hab. Jan Górecki, Rektor SGGW w latach 1990-1996, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński oraz prof. dr hab. Tomasz Borecki.
 
Następnie zaproszeni goście obejrzeli i wysłuchali koncert prezentujący za pomocą utworów muzycznych, tanecznych oraz materiałów filmowych historię 200-lecia Polski, a na tym tle Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Koncert prowadził i wystąpił w nim absolwent naszej uczelni Robert Janowski. Wystąpili także między innymi sześcioletni pianista Przemek Mrozik, pianista Karol Radziwonowicz, śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak, Andrzej Lampert, Edyta Geppert, Olga Bończyk, Anna Dereszowska, Zbigniew Wodecki, Janusz Radek, Sebastian Riedel, Orkiestra Teatru Wielkiego, Chór Kameralny SGGW oraz Ludowy zespół Artystyczny „Promni” SGGW.

Na zakończenie Gali Chór Kameralny SGGW wykonał po raz pierwszy Szkoły Hymn Szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie.
 
Dwa dni później, w niedzielę 22 maja br. na scenie Teatru na Wodzie w Łazienkach Królewskich, przez całe popołudnie prezentowały swoje umiejętności zwiedzającym Łazienki, uczelniane zespoły artystyczne. Wystąpili: Orkiestra Reprezentacyjna, Zespół Taneczny SQER Dance, AKTEON, Chór SGGW, Chór Kameralny oraz LZA „Promni”. Natomiast na terenie parku w Łazienkach, w czterech tak zwanych strefach ciszy prezentowały się z interesującymi pokazami i prelekcjami wydziały i studenci SGGW.
 
Wieczorem w Muzeum Łazienki Królewskie Teatrze Królewskim – Stara Oranżeria odbyła się Uroczystość wieńcząca Obchody 200-lecia tradycji SGGW, podczas której Rektor Uczelni profesor Alojzy Szymański podziękował przyjaciołom SGGW, wszystkim, którzy uświetniali i pomagali w różny sposób Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego organizować obchody 200-lecia. Rektor wręczył wyróżnionym Statuetki „200 lat od Marymontu do Ursynowa” oraz Medale „200 lat od Marymontu do Ursynowa”.