Aktualności

Dla kandydatów

24
lutego
2016

Technologia drewna – zawód przyszłości

19 lutego br. Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie uczestniczył w podpisaniu trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Suwałki a przedsiębiorstwami sektora drzewnego skupionymi w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz młodziej ze szkół ponadgimnazjalnych regionu suwalskiego.

Istotą współpracy jest promowanie zawodu technologa drewna jako wśród młodych ludzi jako ścieżki zawodowej dającej stabilne zatrudnienie w zawodzie. Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie zaoferował patronat nad klasami o profilu technik technologii drewna polegający na regularnych wizytach w szkole kadry dydaktyczno – naukowej, prowadzeniu zajęć dla młodzieży na Wydziale. Nową inicjatywą jest również możliwość poszerzania wiedzy przez nauczycieli na Studiach Podyplomowych Rozwoju Kompetencji Zawodowych. Przedsiębiorstwa sektora drzewnego, które podpisała porozumienie zobowiązały się do zapewnienia miejsc pracy młodym ludziom po ukończeniu szkoły o profilu technolog drewna jak również do pomocy w wyposażeniu klas patronackich w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie wzbudził wśród nauczycieli zainteresowanie nowoczesnym, dualnym modelem kształcenia zawodowego, który skutkuje miejscami pracy dla absolwentów Wydziału. Podjęte a spotkaniu zobowiązania mają szanse na zmianę postrzegania zawodu technologa drewna wśród młodych ludzi co może wpłynąć pozytywnie na rozwój Suwalszczyzny jak i Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie.