Aktualności

Dla kandydatów

27
września
2017

Studenci i doktoranci SGGW laureatami konkursu „Dyplomy dla Warszawy”

26 września 2017 roku w Muzeum Warszawy wręczono nagrody w drugiej edycji konkursu prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Przyznano osiem nagród i wyróżnień z czego połowę zdobyli studenci i doktoranci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Celem nagrody jest wyróżnienie najciekawszych projektów dotyczących Warszawy, problemów trapiących miasto i propozycji ich rozwiązania. W tym roku w kategoriach zarówno prac magisterskich, jak i prac doktorskich nagrodzono absolwentów Wydziału Ogrodnictwa, Biologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

W kategorii prac magisterskich wyróżniono Annę Syndoman, która pod kierunkiem dr inż. Ewy Kosiackiej-Beck z Katedry Sztuki Krajobrazu przygotowała pracę pt. „Postrzeganie a komponowanie przestrzeni na przykładzie nieużytkowanego mostu nad kanałem Żerańskim w Warszawie. Ożywienie krajobrazu z wykorzystaniem narzędzi sztuk wizualnych” oraz Ewę Siarkiewicz za pracę „Murale jako czynnik kształtujący przestrzeń miejską na przykładzie Starej Pragi w Warszawie” przygotowaną pod kierunkiem dr Katarzyny Krzykawskiej z tej samej katedry.

W kategorii doktoratów główną nagrodę przyznano Edycie Zycie Winiarskiej-Lisieckiej, autorce pracy „Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylkego z Katedry Sztuki Krajobrazu. Wyróżniono też Magdalenę Jędraszko-Macukow za pracę „Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Szumańskiego z Katedry Architektury Krajobrazu.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!