Aktualności

Dla kandydatów

26
sierpnia
2013

Rekrutacja na studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska zaprasza na IV edycję studiów podyplomowych: “Zarządzanie obszarami Natura 2000“.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków: Ochrony Środowiska, Inżynierii  Środowiska, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz do osób zatrudnionych w administracji państwowej, w tym zwłaszcza na szczeblu gminnym.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska. Doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej: zagrożeń i monitoringu przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000, zasad i metod zarządzania obszarami objętymi siecią Natura 2000 w Polsce, Ocen Oddziaływania na Środowisko, kapitału terytorialnego gmin „naturowych”.

Więcej informacji na stronie: http://w3k3.cem.sggw.pl/