Aktualności

Dla kandydatów

18
kwietnia
2016

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

22 kwietnia 2016 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się etap okręgowy XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Już od 40 lat na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych ponadgimnazjalnych szkół rolniczych. Od roku 2015 odbywa się w 11 blokach tematycznych:

 • produkcja roślinna;
 • produkcja zwierzęca;
 • ogrodnictwo;
 • mechanizacja rolnictwa,
 • ochrona i inżynieria środowiska;
 • technologia żywności;
 • gastronomia;
 • agrobiznes;
 • leśnictwo;
 • weterynaria;
 • architektura krajobrazu.

Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Jest to impreza powszechna, wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych MEN i przez resort nadzorowana, ponieważ w etapie szkolnym udział bierze około 25 000 uczniów z około 360 szkół rolniczych. W etapie okręgowym pozostaje około 1 200 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi już tylko 240-250 uczniów. Dzięki Olimpiadzie do dnia dzisiejszego ponad 3 600 uczniów otrzymało indeksy uczelni wyższych. Tak masowa impreza nie może odbywać się w jednym miejscu, dlatego też ze względów organizacyjnych współorganizatorami Olimpiady są uczelnie rolnicze, a nadzór merytoryczny, poza Komitetem Głównym Olimpiady, sprawuje również Rektor uczelni z danego okręgu.

W roku obecnym w etapie okręgowym organizowanym i nadzorowanym przez SGGW weźmie udział w 9 blokach tematycznych około 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Selekcja uczniów do następnego etapu dokonywana jest na podstawie testu (składającego się z 60 pytań) oraz na podstawie wykonanych 3 zadań praktycznych. Z okręgu warszawskiego do etapu centralnego przejdzie 30 uczniów.

W roku 2016 Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Patronem medialnym jest AGENCJA ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA”