Aktualności

Dla kandydatów

21
kwietnia
2017

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w SGGW

21 kwietnia 2017 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Już od 41 lat na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych ponadgimnazjalnych szkół rolniczych. Od roku 2015 odbywa się w 11 blokach tematycznych:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • ogrodnictwo
 • mechanizacja rolnictwa
 • ochrona i inżynieria środowiska
 • technologia żywności
 • gastronomia
 • agrobiznes
 • leśnictwo
 • weterynaria
 • architektura krajobrazu.

Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Jest to impreza powszechna, wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych MEN i przez resort nadzorowana, ponieważ w etapie szkolnym udział bierze około 25 000 uczniów z około 360 szkół rolniczych. W etapie okręgowym pozostaje około 1 200 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi już tylko 240-250 uczniów. Dzięki Olimpiadzie do dnia dzisiejszego ponad 3 600 uczniów otrzymało indeksy uczelni wyższych. Tak masowa impreza nie może odbywać się w jednym miejscu, dlatego też ze względów organizacyjnych współorganizatorami Olimpiady są uczelnie rolnicze, a nadzór merytoryczny, poza Komitetem Głównym Olimpiady, sprawuje również Rektor uczelni z danego okręgu.

W tym roku w etapie okręgowym organizowanym i nadzorowanym przez SGGW  w 10 blokach tematycznych wzięło udział blisko 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Selekcja uczniów do następnego etapu przeprowadzona została na podstawie testu (składającego się z 60 pytań) oraz na podstawie wykonanych 3 zadań praktycznych. Z okręgu warszawskiego do etapu centralnego przeszło 34 uczniów.

Podczas otwarcia Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala zachęcał młodzież do studiowania w naszej uczelni, prezentując bogatą ofertę SGGW. 

W roku 2017 Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Patronem medialnym jest AGENCJA ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA”