Aktualności

Dla kandydatów

23
czerwca
2017

Naukowcy z SGGW nagrodzeni w konkursie EUREKA

Wynalazek naukowców z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych zajął 3. miejsce w prestiżowym konkursie „Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki”. Zespół kierowany przez prof. dr hab. Ewę Sawosz-Chwalibóg został doceniony za wieloletnie badania nad możliwością wykorzystania nanoplatków grafenu w leczeniu glejaka. Wysoko oceniony został także patent naukowców z Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Zespół pod kierownictwem dr. hab. Stanisława Błażejaka, prof. SGGW, opracował sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości glukanu.

Udział w konkursie mogły wziąć polski uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN, które zgłosiły swoje wynalazki do Urzędu Patentowego RP w latach 2015-2016.

W czwartej edycji konkursu wyjątkowo przyznano aż cztery nagrody i jedno wyróżnienie. Było to spowodowane bardzo wysokim i wyrównanym poziomem najwyżej ocenionych patentów. Celem konkursu jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Uroczyste rozstrzygnięcie Eureka! DGP 2017 odbyło się 22 czerwca 2017 r.

Więcej o nagrodzonych projektach badawczych na stronie www.sggw.pl

Artykuł na temat zawiesiny nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób jej otrzymywania <<tuttaj>>

Artykuł na temat sposobu otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości b(1,3)(1,6)-glukanów i zastosowanie biomasy <<tuttaj>>