Aktualności

Dla kandydatów

24
kwietnia
2017

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla czterech kierunków SGGW

Cztery kierunki studiów prowadzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Certyfikaty otrzymały:

Inżynieria i gospodarka wodna dodatkowo została wyróżniona Certyfikatem Nadzwyczajnym i statuetką Lider Jakości Kształcenia.

Do akredytacji w ramach Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Program służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. O przyznaniu znaków jakości „Studia z Przyszłością” decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. W Komisji zasiadają także przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu ocena programów kształcenia poddawanych ewaluacji jest wielopłaszczyznowa i wielośrodowiskowa, jak również odbywa się w oparciu o zróżnicowane kryteria.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych czy metod ewaluacji efektów kształcenia. Konkurs służy również promowaniu wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.