Aktualności

Dla kandydatów

17
marca
2016

Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla dwóch kierunków w SGGW

Bezpieczeństwo żywności (Wydział Nauk o Żywności) oraz gastronomia i hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) – te dwa kierunki otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie to otrzymały 42 kierunki studiów (I i II stopnia oraz podyplomowe) z różnych uczelni, z całej Polski. Sześć kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia". W tym elitarnym gronie znalazło się bezpieczeństwo żywności.

O przyznaniu certyfikatów „Studia z Przyszłością” decydowała komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Każdą aplikację oceniali również reprezentanci środowisk gospodarczych, m.in. informatycy zajmujący się technologiami nauczania, menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści.

Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Brane pod uwagę było także, czy uczelnie w procesie kształcenia kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez pracodawców, takie jak: komunikatywność, samodzielność, kreatywność i kwalifikacje językowe.

Uroczysta gala z okazji wręczenia certyfikatów w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” odbyła się 16 marca br. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego.