Aktualności

Dla absolwentów

03
lutego
2015

Studia podyplomowe „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomienie od marca 2015 roku kolejnej edycji trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnień eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady i ćwiczenia są wzbogacone przez warsztaty wyjazdowe do pracujących obiektów oraz praktyki. Zajęcia (łącznie 400 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Adresujemy je do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnionych do nauczania innych przedmiotów, a chcących poszerzyć uprawnienia do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w nowym zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.