Aktualności

Dla absolwentów

17
lutego
2014

Studenci z zagranicy odebrali dyplomy lekarzy weterynarii

W dniu 8 lutego br. dyplom lekarza weterynarii otrzymało kolejnych 10 absolwentów studiów obcojęzycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Tym samym studiowanie zakończył drugi nabór studentów na studia obcojęzyczne z roku 2008, a grono absolwentów urosło do 21 osób.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marian Binek, który obwieścił zakończenie etapu edukacji akademickiej, ale jednocześnie przypomniał o konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego.

Wyrazy słów uznania i gratulacje nowej grupce absolwentów złożył przedstawiciel Władz Uczelni, prorektor SGGW ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Marek Szyndel. Dyrektor IMS, Pan Kobi Monovich, podziękował kadrze akademickiej i administracji Wydziału za dobrą współpracę i trud włożony w merytoryczne przygotowanie studentów do zawodu. Ślubowanie postępowania zgodnie z Kodeksem Etyki lekarza weterynarii odebrał i poprowadził dalszą część uroczystości, prodziekan studiów obcojęzycznych prof. dr hab. Romuald Zabielski.

W czasie uroczystości ślubowali, a następnie otrzymali dyplomy lekarza weterynarii: Bergsvand Silje Christin (Norwegia), Cahill Nollaig Aoife (Irlandia, najwyższa średnia 4,72), Filipiak Julia Małgorzata (USA), Iosif Souzana (Cypr), Jakus Paulina Magdalena (Szwecja), Jansson Annette Zofia (Szwecja), Jaworowska Renata (USA), Mitchell David Gerard (Irlandia, nasz pierwszy absolwent na studiach obcojęzycznych), Ostergaard Anne-Mette (Norwegia) oraz Wrabel Fischel Veronika Maria Wanda (Szwecja).

Starościna roku Aoife Cahill, w płomiennym przemówieniu podziękowała pracownikom Wydziału i Szkoły za zdobytą wiedzę i opiekę, Rodzinom za wsparcie w studiowaniu daleko od domu, a swoim kolegom złożyła życzenia by nawiązane znajomości służyły w dalszym życiu zawodowym. Wśród prezentów dla władz Wydziału znalazło się absolwenckie tableau, które otworzy galerię zagranicznych absolwentów w budynku nr 22. Dr. Magdalena Kalwas w imieniu Kadry podziękowała za wspólną naukę oraz udzieliła kilku rad na dobry początek kariery zawodowej.

Na uroczystość w imieniu władz Dzielnicy Ursynów przybył wiceburmistrz Witold Kołodziejski, który wręczył każdemu z absolwentów imienny list od władz samorządowych zawierający wiele ciepłych słów, gratulacje ukończenia niełatwego kierunku studiów oraz życzenia sukcesów zawodowych. Wraz z listem Pan Burmistrz wręczył okolicznościowe upominki.

Wykład absolutoryjny pt: „Politics, Economy and Virus Emergency: History of a Porcine Virus” wygłosił prof dr hab. Tomasz Stadejek. Po wykładzie Dziekan Wydziału ogłosił zamknięcie ceremonii. Uroczyste Gaudeamus zakończyło część oficjalną. Później przy kawie i herbacie pożegnaniom, wspolnym fotografiom nie było końca. Na uroczystość przybyli licznie rodzice, koleżanki i koledzy z młodszych lat, goście z sąsiednich wydziałów, nauczyciele akademiccy, a także dr Jan Prandota Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Charge d’Affaires Irlandii Pan Padraig Francis. Wielką niespodzianką było pojawienie się na uroczystości naszej zeszłorocznej absolwentki Aisling O’Louglin, z którą odbyliśmy pierwsze rozmowy nad stworzeniem Klubu Absolwentów Wydziału, wzorem uczelni amerykańskich.

Michał M. Godlewski, Anna Klatka, Ludmiła Kot, Romuald Zabielski