Aktualności

Dla absolwentów

20
września
2013

Konkurs prac magisterskich

Przypominamy, że wystartowała już VII edycja konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”. Dzięki współpracy z gronem partnerów tegoroczna pula nagród wynosi ok. 50.000 zł. Prace można zgłaszać do 18.10.2013.

Tematyką konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja ogólna, wizerunkowa, gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają 3 nagrody główne oraz nagrody specjalne dla najlepszej pracy mgr z zakresu:
- promocji polskiej kultury,
- promocji turystyki,
- promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej,
- promocji branży produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju obszarów wiejskich,
- promocji i rozwoju polskich regionów i obszarów lokalnych w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego,
- promocji polskiej gospodarki,
- rynku ubezpieczeń w Polsce.

Przypominamy, że pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Zgłoszenie powinno zawierać:
formularz zgłoszeniowy
pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.)
kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
kopię promotorskiej recenzji pracy

Na zgłoszenia czekamy do 18.10.2013 pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul.Górskiego 1, 00-033 Warszawa, tel. 222012690, e-mail: fundacja@terazpolska.pl (Udział w konkursie jest bezpłatny)

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW, INE PAN. W tym roku po raz pierwszy do grona partnerów dołączyła Fundacja PZU. Ponadto, jak co roku są z nami NASK, Deutsche Bank SA oraz Europol GAZ SA.
Patronami medialnymi tegorocznej edycji konkursu zostali: TVP INFO, PAP Nauka w Polsce, PRoto.pl, oraz media studenckie: Radio Kampus, Studia.net i Kontra.

Więcej informacji