Aktualności

Dla absolwentów

14
września
2011

Jak zostać specjalistą ds. odpowiedzialnego biznesu?

Polskie firmy z coraz większym zaangażowaniem wdrażają strategie społecznej odpowiedzialności, co wiąże się ze wzrostem świadomości na temat oddziaływania biznesu na społeczeństwo, środowisko, rynek i własnych pracowników. Dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami ds. CSR, ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne, odpowiednie będą podyplomowe studia na SGGW w Warszawie.

Do 30 września trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „CSR – strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia odbywają się pod patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najstarszej organizacji pozarządowej, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób.

W czasie studiów uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu CSR. Każde zagadnienie będzie realizowane zarówno teoretycznie, jak i praktycznie podczas 200 godzin zajęć podzielonych na bloki tematyczne: przedmioty ogólne, zarządzanie, miejsce pracy, rynek, społeczeństwo i środowisko.

Szczegóły dotyczące warunków przyjęcia na studia znajdują się na stronie www.spcsr.sggw.pl.