Aktualności

Dla absolwentów

09
sierpnia
2011

Bezpłatne podyplomowe studia kwalifikacyjne z przedsiębiorczości

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW przy współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego prowadzi nabór na podyplomowe studia kwalifikacyjne z przedsiębiorczości w ramach projektu “Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Studia skierowane są do nauczycieli i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc na studiach – 72
Czas trwania – 3 semestry
Termin zgłoszenia – do 16 września
Odpłatność – studia bezpłatne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić przedmiot Przedsiębiorczość oraz podnieść swoją wiedzę z zakresu innowacyjnej gospodarki i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Nauczyciele otrzymają wiedzę pomocną do prowadzenia przedmiotu wg standardów nauczania MEN. Pedagodzy szkolni i pracownicy oświaty wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy z uczniami poszukującymi nowych możliwości rozwoju.
Studia oferowane są również osobom pragnącym podnieść swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań.

Kontakt
e-mail: spir@sggw.pl
Tel. 22 59 345 82, 22 59 345 57
Tel. kom. 889 730 300