SGGW

Aktualności

07
grudnia
2020

Delegacja SGGW na uroczystości w Livestock Training Agency

Ostatnim etapem wizyty delegacji pracowników SGGW w Tanzanii był udział w uroczystości otwarcia laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w Livestock Training Agency (LITA) w Tengeru.

Ośrodek w Tengeru jest jedną z ośmiu szkół LITA, podlegających Ministerstwu Hodowli i Rybołówstwa Tanzanii, z którym SGGW ma podpisane porozumienie o współpracy. Szkoły LITA prowadzą kształcenie z zakresu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

Uroczystość otwarcia laboratoriów była zwieńczeniem dwuletniego projektu kierowanej przez dr inż. Wiesława Ptacha (Instytut Inżynierii Środowiska, SGGW) Fundacji Nauka dla Rozwoju, która dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, wyremontowała, zmodernizowała oraz wyposażyła w nowoczesny sprzęt analityczny laboratoria dydaktyczne będące zapleczem dla kształcenia w zakresie parazytologii, hematologii i mikrobiologii. Inwestycja w infrastrukturę jest jednak niewiele warta bez właściwego wsparcia merytorycznego. Tego udzielili pracownicy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW (dr Justyna Bartosik, dr Maciej Klockiewicz oraz dr Marek Kulka) dzieląc się z nauczycielami i studentami LITA Tengeru swą wiedzą i doświadczeniem w trakcie przeprowadzonych szkoleń i wykładów.

Oficjalną uroczystość uświetniła obecność Ambasadora RP w Zjednoczonej Republice Tanzanii – pana Krzysztofa Buzalskiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Hodowli i Rybołówstwa Tanzanii – prof. Elisante Ole Gabriel. Po wygłoszeniu okolicznościowych wystąpień, goście honorowi dokonali oficjalnego otwarcia kompleksu laboratoriów, zaś pracownicy SGGW wraz z nauczycielami LITA przedstawili możliwości zastosowania nowoczesnego sprzętu w prowadzeniu badań naukowych i realizacji zajęć ze studentami.

Spotkanie delegacji SGGW pod przewodnictwem dr hab. Marty Mendel – Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami Ministerstwa Hodowli i Rybołówstwa Tanzanii oraz Ambasadorem RP było szansą na omówienie perspektyw dalszej współpracy pomiędzy Ministerstwem i SGGW, a także innymi uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi z rejonu Afryki Wschodniej.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie w imieniu Społeczności Akademickiej SGGW okolicznościowego wieńca na polskim cmentarzu ulokowanym na terenie Campusu LITA. Na cmentarzu tym pochowani są Polacy, mieszkańcy obozu w Tengeru dającego w trakcie II wojny światowej i tuż po niej schronienie ok 4 tys. naszych rodaków (głównie sierot), którym udało się wydostać z ZSRR dzięki porozumieniu Sikorski – Majski.