SGGW

Aktualności

16
listopada
2018

Co ma mysz do raka?

Co ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta w badaniach biomedycznych?

Polskie Towarzystwo Genetyczne
Oddział Warszawski
Zaprasza na prelekcję

Dr inż. Marty Gajewskiej
z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie


pod tytułem:

„Co ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta w badaniach biomedycznych?”

 

Wydarzenie

Spotkanie odbędzie się 29.11.2018r. (czwartek) w bud. 23 Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie ul. Ciszewskiego 8, sala 1069 (na pierwszym piętrze), początek o godz. 14:30.

Dr inż. Marta Gajewska

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, od ponad 20 lat związana z hodowlą i badaniami zwierząt laboratoryjnych. Od wielu lat związana z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskie Curie w Warszawie, od 2013 – kierownik tamtejszej Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych. Od 2013 również Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, od 2016 roku członek II LKE w Warszawie.

Prowadzi hodowlę gryzoni laboratoryjnych (przede wszystkim myszy szczepów wsobnych, w mniejszym zakresie myszy linii selekcyjnych). W swych badaniach m.in. zajmuje się standaryzacją genetyczną i monitoringiem genetycznym zwierząt laboratoryjnych. We wcześniejszych pracach, wykonywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN zajmowała się badaniami genetycznymi zwierząt dziko żyjących i tzw. „ancient DNA” ( mi. In. badania szczątków Mikołaja Kopernika, pierwsze na świecie badania „ancient DNA” pochodzącego od nietoperzy).