SGGW

Aktualności

08
stycznia
2014

Biostrateg

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nowy program strategiczny BIOSTRATEG, który obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.

Obszarami tymi są:

  • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny.

                Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w ww. dziedzinach

Zakładany całkowity budżet Programu w latach 2014-2019 wyniesie ok. 500 mln zł.

                Ogłoszenie I konkursu planowane jest w roku 2014.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem:       http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/biostrateg/program_biostrateg.pdf