SGGW

Aktualności

29
października
2019

„Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”

Na Wydziale Leśnym SGGW został uruchomiony nabór na piątą edycję studiów podyplomowych „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”.
Studia adresowane są do wszystkich osób zawodowo zajmujących się turystyką, edukacją ekologiczną, ochroną środowiska i rozwojem terenów wiejskich. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu studiów, warunków rekrutacji i odpłatności dostępnymi na stronie www.sptl.sggw.pl