SGGW

Aktualności

17
listopada
2020

„Solidarni z Białorusią” – SGGW zaprasza kandydatów z Białorusi na studia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich realizuje na zlecenie MNiSW działania wspierające Białorusinów.

W ramach projektu „Solidarni z Białorusią” wyodrębnione zostały trzy programy: „Solidarni z nauczycielami”, „Solidarni z naukowcami” oraz  „Solidarni ze studentami”. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie bierze udział w działaniu „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni ze studentami”. 

W ramach programu adresowanego do studentów, SGGW rozpoczyna rekrutację na studia dla kandydatów z Białorusi, chcących studiować w języku polskim na wyjątkowych zasadach. 

Białorusini mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w SGGW oraz stypendium „Solidarni ze studentami”. Kandydaci przyjęci na studia, którzy otrzymają stypendium w ramach programu, mogą uzyskać zwolnienie z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021. Stypendia i zwolnienia z opłat nie dotyczą osób, które już zostały przyjęte na studia.

SGGW zaprasza kandydatów z Białorusi na studia oraz zachęca do bezpośredniego aplikowania na wydziały biorące udział w programie „Solidarni ze studentami”, poprzez przesłanie:

* imienia i nazwiska 

* kierunku studiów

* stopnia studiów

* adresu e-mail.

oraz przejście przewidzianego przez wydział indywidualnego trybu rekrutacji. Zgłoszenie należy przesłać bezpośrednio na adresy e-mail osób reprezentujących poszczególne wydziały i odpowiadających za rekrutację:

- dr Diana Dziewa-Dawidczyk, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki – informatyka; e-mail: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl

- dr inż. Katarzyna Świąder, Wydział Żywienia Człowieka – gastronomia i hotelarstwo; e-mail: katarzyna_swiader@sggw.edu.pl

- dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii – ogrodnictwo oraz studia II stopnia w języku angielskim – general horticulture; e-mail: ewa_zaras_januszkiewicz@sggw.edu.pl

- Karolina Maresz, Wydział Socjologii i Pedagogiki – pedagogika i socjologia; e-mail: karolina_maresz@sggw.edu.pl

- dr hab. Piotr Borysiuk, Wydział Technologii Drewna – meblarstwo i technologia drewna; e-mail: piotr_borysiuk@sggw.edu.pl

- dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Wydział Technologii Żywności; e-mail: magdalena_wirkowska@sggw.edu.pl

- dr inż. Magdalena Dąbrowska Wydział Inżynierii Produkcji – zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria systemów produkcyjnych; e-mail: magdalena_dabrowska@sggw.edu.pl

- dr Leszek Sieczko, Wydział Rolnictwa i Biologii – rolnictwo; e-mail: leszek_sieczko@sggw.edu.pl

- prof. dr hab. Justyna Więcek, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – zootechnika; e-mail: justyna_wiecek@sggw.edu.pl

- dr Arkadiusz Gruchała, Wydział Leśny – leśnictwo; e-mail: arkadiusz_gruchala@sggw.edu.pl

- dr hab. Marcin Ratajczak, dr Iwona Pomianek, dr Monika Utzig, Wydział Ekonomiczny; e-mail: marcin_ratajczak@sggw.edu.pl

 

Aplikacje można przesyłać do 26 listopada 2020 r.

Więcej informacji:

https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21414/_Solidarni_z_Bialorusia__%E2%80%93_stypendia_NAWA_dla_studentow_i_naukowcow

https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-studentow

 

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna SGGW