SGGW

Aktualności

02
lipca
2019

„Dni uczenia się dorosłych”

„Dni uczenia się dorosłych 2019” to kampania społeczna mająca na celu pomoc dorosłym w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się.

Jej koordynatorem jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, przy wsparciu ze strony przedstawicieli i reprezentantów świata akademickiego: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

„Dni uczenia się dorosłych” będą się odbywać w całej Polsce w dniach 15 września – 15 października. 

KRASP wspiera te działania, doceniając znaczenie nieustannego rozwoju dorosłych, nie tylko na potrzeby rynku pracy, ale również w innych aspektach życia.

Pokażmy dorosłym, że można się uczyć w różnych formach, korzystając z różnych metod i skupiając się na rozmaitych tematach – a jednym z miejsc, w których warto szukać interesującej i wartościowej  oferty edukacyjnej, są uczelnie.  Nie chodzi o promocję oferty studiów, ale o popularyzację tych działań edukacyjnych, z uczelnie są mniej znane, a które jako ośrodki wiedzy i kształcenia realizują.

Więcej informacji: