SGGW

Aktualności

11
maja
2020

Naukowcy z SGGW testują urządzenie Ventil

Naukowcy z Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzą badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania aparatu Ventil, opracowanego przez zespół prof. M. Darowskiego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Aparatura Ventil umożliwia niezależną wentylację dwóch pacjentów jednocześnie przy użyciu jednego respiratora.

Aparat Ventil jest urządzeniem współpracującym z respiratorem z możliwością wykorzystania w dwóch zastosowaniach. Po pierwsze, aparat Ventil jest przeznaczony do niezależnej wentylacji obu płuc pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności oddechowej. Po drugie, w warunkach niedoboru respiratorów, aparaty Ventil mogą być użyte jako urządzenia do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów podłączonych do jednego respiratora. To właśnie zastosowanie jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemicznej.

Przedmiotem badań naukowców SGGW jest ocena bezpieczeństwa i efektywności jednoczesnej wentylacji dwóch zwierząt przy użyciu jednego respiratora oraz urządzenia Ventil na świniach w znieczuleniu ogólnym. Eksperci sprawdzą również możliwość przenikania patogenów między torami powietrznymi urządzenia, a w konsekwencji między układami oddechowymi zwierząt.

Za badania ze strony SGGW odpowiada zespół naukowców pod kierownictwem prof. Zdzisława Gajewskiego i  prof. R. Zabielskiego, ze strony Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN – zespół pod kierownictwem prof. Adama Lieberta i prof. Piotra Ładyzynskiego.