SGGW

Aktualności

19
listopada
2020

Badania naukowców SGGW w prestiżowym czasopiśmie

Zespół badawczy trojga pracowników z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przeprowadził badanie dotyczące samoleczenia Polaków w trakcie pandemii. Jego wyniki zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie „International Journal of Environmental Research and Public Health” (Impact Factor 2,849).

W artykule zatytułowanym  „Self-Medication-Related Behaviors and Poland’s COVID-19 Lockdown” dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr Marta Makowska, dr Rafał Boguszewski z SGGW w Warszawie oraz dr Michał Nowakowski z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie opisują postawy i zachowania Polaków w czasie trwania pandemii COVID-19.

Badanie zrealizowano po czwartym etapie odmrażania gospodarki (8-15.06.2020). Autorów interesowała odpowiedź na pytanie czy trzymiesięczna blokada i związana z nią zmiana funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej (m.in. poprzez upowszechnienie telemedycyny czy ułatwiony dostęp do recept) spowodowała zmiany w zakresie zachowań Polaków związanych z samoleczeniem.

Wyniki badań wskazują m.in., iż prawie połowa respondentów (45,6%) zaangażowała się w co najmniej jedno zachowanie związane z samoleczeniem. 16,6% badanych przyjmowało leki zapobiegawczo, zaś 16,8% przyjmowało leki na receptę bez konsultacji z lekarzem. Co niepokojące, wielu badanych deklarowało, iż nie zachowywali się w ten sposób przed pandemią.

Więcej szczegółów dotyczących przeprowadzonych badań i problematyki samoleczenia Polaków w kontekście pandemii w artykule: Self-Medication-Related Behaviors and Poland’s COVID-19 Lockdown.