SGGW

Aktualności

24
lutego
2021

Aż 11 projektów z SGGW w XI edycji konkursu „Student-Wynalazca”

Celem konkursu jest rozwijanie innowacyjności w środowisku akademickim. Przedsięwzięcie organizuje Politechnika Świętokrzyska, a patronat nad nim objął Minister Edukacji i Nauki.

Do XI edycji konkursu „Student-Wynalazca” napłynęło 139 wniosków z 23 uczelni. Najwięcej zgłoszeń wysłali wynalazcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38), Politechniki Lubelskiej (17), Politechniki Świętokrzyskiej (11) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (11).

Nagrody główne zdobyli innowatorzy z:

  • Akademii Górniczo-Hutniczej – projekt: „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną”
  • Politechniki Świętokrzyskiej (organizator) – projekt „Dysza wylotowa silnika rakietowego”  i „Mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań”
  • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – projekt: „Opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym”
  • Lotniczej Akademii Wojskowej – projekt: „Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło. Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu”.

Nagrodzone wynalazki będą mogły mieć zastosowanie praktyczne w codziennym życiu. 

Konkurs „Student-Wynalazca” 

Konkurs „Student-Wynalazca” służy rozwijaniu innowacyjności w środowisku akademickim. Jest skierowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy podczas studiów stworzyli wynalazek albo wzór użytkowy. Do konkursu mogły być zgłaszane także projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Dotychczas we wszystkich edycjach przedsięwzięcia zgłoszono w sumie 1074 rozwiązania opracowane przez 2307 współtwórców.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Świętokrzyska, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki oraz m.in. Urząd Patentowy RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie

Nagrodzeni w XI edycji konkursu „Student-Wynalazca” zaprezentują swoje projekty na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Do tej pory laureaci konkursu zdobyli w Genewie 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali, a także liczne nagrody specjalne. Dodatkowo zwycięzcy zaprezentują swoje pomysły na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

Źródło