SGGW

Aktualności

17
marca
2021

AUTOCAD BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW SGGW

Zapraszamy studentki i studentów kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi oprogramowania AutoCAD na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

Program zajęć obejmuje: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu, zaawansowane typy obiektów, bloki i ich atrybuty, efektywna praca z zestawami wyborów, rysunki odnośników zewnętrznych, obrazy rastrowe, pracę na arkuszach, obiekty aplikacji zewnętrznych, wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru, elementy dostosowawcze programu.

Grupa docelowa: studenci i studentki VI semestru studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Czas trwania i miejsce szkolenia:  zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie projektu.

 

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr inż. Wiesław Ptach

Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

pokój nr 132, budynek nr 33

email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.