Aktualności

Archiwum aktualności

02
lutego
2016

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich w SGGW

W dniach 29-31 stycznia 2016 roku odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW w Kirach k. Zakopanego posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich poświęcone problematyce uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.

W imieniu przewodniczącego Prezydium CK prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, obszerną informację na ten temat przedstawił prof. dr hab.  Tomasz Borecki, wiceprzewodniczący CK.  Pan Profesor T. Borecki omówił również uwarunkowania prawne i organizacyjne postępowań o nadanie tytułu profesora oraz administracyjne wyzwania w postępowaniach przed CK, w szczególności postępowania habilitacyjnego, w tym kwestie doboru recenzentów, wybór jednostek oraz zachowanie wyznaczonych terminów.  
Obradom przewodniczył prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, przewodniczący KRUW,  rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił kryteria przy ubieganiu się o stopnie i tytuł naukowy obowiązujący na wydziałach Jego rodzimej Uczelni.

Gospodarzem spotkania był rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański. Rektor przedstawił informację nt. obchodów 200-lecia kształcenia rolniczego w Polsce w 2016 roku oraz obszerny materiał filmowy dotyczący aktualnego stanu i działalności SGGW w obszarze badań naukowych, dydaktyki i aktywności studenckiej, współpracy z praktyką gospodarczą i otoczeniem społecznym. Swój kunszt artystyczny zaprezentowali członkowie LZA „Promni”.