Aktualności

Archiwum aktualności

15
grudnia
2015

150-lecie Uniwersytetu Rolniczego im. K.A. Timirazeva w Moskwie

W dniach 1-4 grudnia 2015 roku rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański wraz z sekretarzem rektora mgr Anną Żuchowską wzięli udział w uroczystościach Jubileuszu 150-lecia najstarszej, wiodącej rolniczej uczelni Rosji – Państwowego Uniwersytetu Rolniczego im. K.A. Timirazeva w Moskwie (Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy).

W ramach obchodów odbyło się m.in. posiedzenie Senatu Uczelni z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli 56 uczelni zrzeszonych w konferencji uczelni rolniczych Rosji, a także delegacji z zagranicy m.in. z Bułgarii, Czech, Litwy, Niemiec, Mołdawii, Kazachstanu, Azerbejdżanu.

Składając jubileuszowe gratulacje rektor A. Szymański podkreślił ważną rolę uczelni rolniczych dla gospodarek swych krajów, życzył dalszego rozwoju oraz wyraził potrzebę dalszej współpracy w ramach programów unijnych i międzynarodowych.

Prawie 6 tysięcy osób uczestniczyło w jubileuszowym koncercie na Kremlu, podczas którego przypomniano historię Uczelni i zaprezentowano jej dotychczasowy dorobek i potencjał.

Historia Akademii Rolniczej w Moskwie rozpoczęła się w 1865 roku. W 2014 roku nastąpiło jej połączenie z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Budownictwa Wiejskiego i Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Agro-Inżynieryjnym im. W.P. Goriaczkina. Studiuje w niej obecnie prawie 18 000 studentów, w tym 600 studentów zagranicznych. Rektorem Uczelni od listopada 2015 roku jest prof. W. M. Łukomiec.

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie współpracuje z „Timirjazewką” od wielu lat. W ostatnim czasie była ona możliwa w ramach Programu Tempus oraz Erasmus Mundus. Możliwościom  dalszej współpracy naukowej i dydaktycznej poświęcone było spotkanie rektora A. Szymańskiego z rektorem prof. W. M. Łukomcem, prorektorem ds. studenckich prof. W. F. Storczewoj, byłym rektorem prof. W. M. Bautinem, przedstawicielami współpracy  międzynarodowej oraz spotkania ze studentami.