SGGW

Aktualności

11
marca
2021

Andrzej Szmalc Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Mgr Andrzej Szmalc został powołany na Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką. Jego kadencja będzie trwała do 2024 r.

Mgr Andrzej Szmalc pełni również funkcję kierownika Biura Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii w SGGW.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert biznesowy oraz menedżer ds. rozwoju.

Negocjator, broker innowacyjnych technologii w UOTT Uniwersytetu Warszawskiego i CIITT SGGW w Warszawie, dyrektor generalny firmy informatycznej Interim Manager w UOTT UW, współzałożyciel Fundacji PACTT - Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii.

Budował pion korporacyjny dla jednego z największych polskich banków. Prowadził szkolenia dla kadry naukowej w wielu uczelniach i instytutach PAN - łącznie dla ponad 10 000 uczestników. Współtworzył 12 innowacyjnych start-up’ów z branży Bio Tech, Med Tech i High Tech. Wspierał komercjalizację i rozwój (w tym nawiązywał relacje z inwestorami i pozyskiwał kapitał) 15 innowacyjnych start-up’ów.