SGGW

Aktualności

01
grudnia
2020

Alerty Wodne z udziałem naukowców SGGW

Zasoby wodne Polski należą do najniższych w Europie. Niedostatki w zarządzaniu gospodarką wodną mogą stać się poważną barierą rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach inicjatywy Open Eyes Economy Summit wybitni specjaliści, w tym naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, opracowali Alerty Wodne, w których szczegółowo omawiają: stan, zagrożenia i potrzeby działania w zakresie gospodarki wodnej.

Polskie rolnictwo w dużej mierze zależy od deszczu. Czasowo i obszarowo zróżnicowane zasoby wodne naszego kraju nie wystarczają do masowego nawadniania upraw, które mogą być potrzebne w zmieniającym się klimacie.  Jeśli nie podejmiemy skutecznych działań, może zabraknąć nam żywności produkowanej w kraju.

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. Tomasz Okruszko, prof. dr hab. Edward Pierzgalski i dr hab. Mikołaj Piniewski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz prof. Zbigniew Kundzewicz doktor h.c. SGGW zostali zaproszeni do grona ekspertów Alertu Wodnego. Obejmuje on dziewięć raportów szczegółowo omawiających kluczowe zagadnienia takie jak: woda w planowaniu przestrzennym, zintegrowane podejście w gospodarowaniu wodą, gospodarka wodna w strategicznych dokumentach programujących rozwój czy redukcja ryzyka powodzi i suszy.

Wszystkie Alerty dostępne są na stronie: https://oees.pl/alerty-eksperckie/.