SGGW

Aktualności

18
września
2013

Agrometeorolodzy i klimatolodzy w SGGW

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW gościło agrometeorologów i klimatologów z całego kraju. Na terenie Centrum Wodnego odbył się 36. Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów.

Podczas trzydniowego zjazdu specjalistów z tych ważnych dla gospodarki dziedzin naukowych zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt referatów  tematycznych oraz blisko 40 sesji posterowych omawiających między innymi zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i globalną gospodarkę, nadmiar i deficyt wody w środowisku, opady atmosferyczne i ich znaczenie dla środowiska, klimat i agroklimat Polski oraz zmiany składu atmosfery i warunki aerosanitarne.

Uczestników zjazdu w imieniu JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego przywitał prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych. Rolę Wydziału  Budownictwa i Inżynierii Środowiska w badaniach związanych z klimatem i meteorologią podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Piotr Hewelke, Prodziekan Wydziału. Natomist dr inż. Wojciech Sas, Dyrektor Centrum Wodnego zaprezentował zebranym gościom obiekt badawczy w którym odbył się zjazd.

Współorganizatorami  36. Ogólnopolskiego Zjazdu Agrometeorologów i Klimatologów byli Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.