SGGW

Aktualności

30
czerwca
2020

Mgr Piotr Jarmoszko laureatem prestiżowego konkursu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW zajął drugie miejsce w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem konkursu organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zainteresowanie studentów rozwojem polskiej nauki w obszarze przedsiębiorczości.

Do konkursu mogły być zgłoszone prace magisterskie obronione w terminie między 1 stycznia 2015 roku a 31 stycznia 2020 roku. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.

Promotorem pracy był dr hab. Mariusz Maciejczak.

Pan Piotr Jarmoszko tak pisze o swojej pracy:

W swojej pracy magisterskiej analizowałem wpływ szeroko pojętego kapitału społecznego na przedsiębiorczość osób młodych. Wychodząc z definicji kapitału społecznego, który w ekonomii jest określany jako wartość oparta na wzajemnych relacjach społecznych oraz zaufaniu pomiędzy jednostkami (osobami, firmami, instytucjami), pokazałem jego wpływ na przedsiębiorczość swoich rówieśników.

Badania potwierdzają, że młody człowiek pochodzący z domu, w którym rodzice prowadzą działalność gospodarczą, wyróżnia się na tle innych rówieśników rozumieniem przedsiębiorczości i docenianiem jej roli w rozwoju nie tylko własnym, ale i społeczno-gospodarczym. Poprawne postawy ekonomiczne, wyniesione z przedsiębiorczego domu, ułatwiają młodemu pokoleniu odnalezienie się w otaczającym świecie. Jak wynika z badań, młodzi biznesmeni deklarują członkostwo w organizacjach społecznych, a także doświadczenia pracy wolontariackiej lub w rodzinnej działalności gospodarczej. Są to czynniki świadczące o kapitale społecznym, który przekłada się na zachowania przedsiębiorcze i rozwój jednostek.

Źródłem cech przedsiębiorczych u młodych ludzi, może być wcześniej wspomniana rodzina i wychowanie, ale i także zdobyta edukacja w połączeniu ze zdobytą siecią kontaktów. Kapitał społeczny bez wątpienia pomaga dla nowej firmy, pozwalając na przykład na szybkie rozreklamowanie nowej działalności gospodarczej lub zdobycie wartościowych porad od bardziej doświadczonego przedsiębiorczy. W mojej ocenie, młody biznesmen bez kapitału społecznego będzie miał trudniejsze zadanie w rozkręcaniu własnej firmy, a na pewno nie skorzysta z możliwości szybszego rozwoju jaki mógłby uzyskać dzięki szerokiej sieci kontaktów.

Podsumowując należy pamiętać, że obecne młode pokolenie, którego reprezentantem sam także jestem, jest wyraźnie wrażliwsze na pojęcie własności i rozumie, że w kapitalizmie sami muszą zdobyć swoją edukację, czy wypracować doświadczenie zawodowe w interesującym ich zawodzie. Postawy przedsiębiorcze młodego pokolenia i ich kapitał społeczny będzie dalej procentował, zmieniając normy społeczne naszego społeczeństwa, napędzając gospodarkę i dając nadzieję na dalszą poprawę jakości życia w Polsce.