SGGW

Aktualności

27
sierpnia
2015

66. Zjazd Europejskiej Federacjii Zootechnicznej

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2015 roku, na terenie kampusu SGGW w Warszawie odbędzie się 66. Zjazd EAAP (Europejskiej Federacji Zootechnicznej). Organizatorem Zjazdu EAAP jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne, już po raz trzeci w swojej historii - poprzednie odbyły się w roku 1975 i 1998. Honorowy patronat nad Zjazdem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze względu na fakt, iż EAAP zrzesza naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy i świata, jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki.

Doroczne zjazdy stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie - spodziewamy się obecności ok. 1100 uczestników z ponad 40 krajów. Tym samym Zjazd EAAP stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania osiągnięć naukowych i produkcyjnych europejskiej hodowli, a także myśli naukowo-technicznej.

Temat przewodni 66. Zjazdu EAAP brzmi
„INNOWACJE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ: OD IDEI DO PRAKTYKI”.

Po raz pierwszy w historii zjazdów zorganizowane zostaną„Dni praktyki”, w ramach których odbędą się:

  • Międzynarodowe Forum Nauka-Praktyce,
  • Krajowe Forum Nauka-Praktyce,
  • Wystawa branżowa.
Wydarzenia te mają na celu przybliżenie nauki praktyce i odwrotnie.
Więcej informacji na temat przebiegu „Dni praktyki” znajduje się tutaj.

Proponujemy podjęcie aktywnej dyskusji problemowej w międzynarodowym otoczeniu. W szczególności zachęcamy przedstawicieli szeroko rozumianej praktyki zootechnicznej do podejmowania kontaktów z wiodącymi naukowcami w tej dziedzinie, aby odnieść jak najwięcej korzyści z podejmowanego przedsięwzięcia.


W imieniu gospodarzy i organizatorów, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 66. Zjeździe EAAP.

 Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
                                                                     Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                                                    Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego