SGGW

Aktualności

09
września
2019

30 września br. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020.

Wykład wygłosi 

prof. dr hab. Marek S. Szczepański 

Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk

Insytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Uroczystość rozpocznie się 30 września 2019 roku o godzinie 10:00

w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

przy ul. Nowoursynowskiej 166

 

Program uroczystości:

Przemówienie inauguracyjne Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

Immatrykulacja studentów i doktorantów

Gaude Mater Polonia

Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów

Wykład inauguracyjny pt. Polska w systemie światowym - bilans trzech dekad transformacji

Gaudeamus