SGGW

Aktualności

13
stycznia
2020

3 edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dot. jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY (3 minuty!) dot. jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Każdy z nas może mieć realny wpływ na rozwój elektronicznych usług, z których korzysta nasza uczelnia.
Badanie ma na celu określić poziom satysfakcji studentów z obecnie stosowanych e-rozwiązań oraz zweryfikować istnienie związku między jakością e-usług a reputacją uczelni. W minionym 2019 roku pozyskano ponad 2500 opinii.

CEL BADANIA:

Określenie

  • Jak oceniana jest jakość usług świadczonych przez uczelnie za pośrednictwem e-systemów?
  • Jakie cechy systemów są wysoko oceniane przez użytkowników, a jakie wymagają poprawy?
  • Jakie są oczekiwania studentów w zakresie funkcjonalności i intuicyjności interfejsu?
  • Jaki jest zakres, a także rodzaj i częstość użytkowania urządzeń, na których studenci korzystają z e-systemów?

Zweryfikowanie

  • Czy ocena jakości e-systemów ma wpływ na ogólną opinię studentów o uczelni (jej wizerunek)?
  • Czy istnieje znaczne zróżnicowanie w ocenie różnych e-systemów (od różnych dostawców/producentów)?
  • Czy studenci potrafią wskazać dostawcę/producenta systemu IT/określić nazwę systemu?

 

Zachęcamy również do analizy RAPORTU z poprzedniej edycji