SGGW

Aktualności

19
czerwca
2019

100-lecie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie

W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania LZD Rogów. Zakład jest nierozerwalnie związana z historią Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest zapleczem do pracy doświadczalnej i dydaktycznej już od czasu utworzonych w ramach Królewsko –Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziałów Rolniczego i Leśnego.

Obecnie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie składa się z pięciu jednostek organizacyjnych o różnym charakterze, jednak ściśle ze sobą współpracujących:

  • Arboretum
  • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  • Nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny
  • Gospodarstwo Rolnicze w Puczniewie

Na terenie lasów SGGW w Rogowie funkcjonują terenowe pracownie naukowe katedr SGGW realizujące ich programy badawcze i dydaktyczne. Na podstawie materiałów badawczych zebranych w obiektach LZD w Rogowie wykonano kilkadziesiąt rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkaset (ponad 900) prac dyplomowych. Wiele informacji uzyskanych w trakcie realizacji badań zamieszczono w podręcznikach akademickich oraz w bardzo licznych publikacjach, a także w opracowaniach o charakterze wytycznych, przyspieszając wdrożenie do praktyki wielu cennych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach gospodarki leśnej naszego kraju.

Uroczystość z okazji 100-lecia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie rozpoczął jego dyrektor mgr inż. Janusz Falkowski, który powitał przybyłych gości z placówek ściśle współpracujących z LZD Rogów oraz z SGGW.

Z kolei rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski w swoim przemówieniu podkreślił między innymi: "Dziś wszyscy możemy być dumni z pozycji, jaką przez lata wypracował Zakład w Rogowie. Jest wspaniałą wizytówką naszej Uczelni oraz doskonale wyposażonym zapleczem doświadczalnym, z zasobów którego korzystają nie tylko nasi studenci i pracownicy naukowi, ale także leśnicy z całego kraju. Ogromną popularnością cieszą się zbiory rogowskiego Arboretum: niezwykle cenna i bogata kolekcja drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej, kolekcje dendrologiczne oraz Alpinarium, które z roku na rok przyciągają coraz szersze grono zwiedzających. Na podkreślenie zasługuje znacząca rola Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w upowszechnianiu w świadomości społecznej rangi ochrony przyrody oraz znaczenia edukacji ekologicznej dla kolejnych pokoleń. Pomaga w tym z pewnością okazała kolekcja eksponatów z zakresu zoologii, botaniki i entomologii leśnej oraz łowiectwa zgromadzona w Muzeum Lasu i Drewna. Również pozostałe jednostki organizacyjne  Zakładu : Nadleśnictwo Doświadczalne z gospodarstwem szkółkarskim, Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz Gospodarstwo Rolne w Puczniewie swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju gospodarki leśnej i rolnej, edukacji przyrodniczo-leśnej oraz do aktywnej promocji Uczelni".

Następnie dyrektor Janusz Falkowski zaprezentował historię LZD w Rogowie, a dr hab. marek Sławski przedstawił znaczenie LZD w badanach naukowych i edukacji. 

W dalszej części programu gratulacje i podziękowania za wieloletnią pracę na ręce dyrektora Janusza Falkowskiego składali licznie przybyli goście. 

Z rąk rektora Wiesława Bielawskiego wyróżnienia i nagrody odebrało kilkanaście osób zatrudnionych w LZD Rogów. 

Ostatnim punktem programu uroczystości było zwiedzanie Arboretum.

Uroczystości uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Wydziału Leśnego SGGW.