SGGW

Aktualności

28
czerwca
2017

10 lat IAMONET-RU, ERASMUS MUNDUS w SGGW

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że w dniach 22-23 czerwca br. w SGGW odbyło się spotkanie kończące 10-letni okres współpracy w ramach projektu International Academic Mobility Network with Russia (IAMONET-RU), program Erasmus Mundus.

SGGW przystąpiło do konsorcjum projektu w 2007r. Podstawowymi celami tej inicjatywy było wspomaganie rozwoju programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich zgodnie z wymaganiami systemu bolońskiego na rosyjskich uczelniach wyższych, wspólnego systemu uznawania studiów zgodnie z ECTS oraz opracowanie programów wspólnego lub podwójnego dyplomu, podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej i badawczej oraz budowanie potencjału w administracji publicznej i organach rządowych. Współpraca SGGW z 20 uniwersytetami (7 partnerów europejskich, 13 partnerów rosyjskich), koordynowana przez Uniwersity of Hohenheim (Stuttgart, Niemcy), trwała 10 lat i składała się łącznie z 5 następujących po sobie 4-letnich projektów. Europejskie dotacje wspomogły organizację ponad 1200 mobilności studentów, pracowników naukowych i kadry akademickiej z okresem od 1 miesiąca (kadra) do 36 miesięcy (doktoranci). Projekt IAMONET-RU w SGGW, prowadzony przez zespół: dr Mieczysława Rygalskiego, Ewelinę Belkiewicz oraz Małgorzatę Szczęsną, przyczynił się do efektywnej wymiany akademickiej 99 przyjeżdżających stypendystów (44 studentów I stopnia, 24 studentów II stopnia, w tym 15 studentów pełnych studiów magisterskich zakończonych dyplomem, 10 doktorantów, w tym 1 doktoranta pełnych studiów doktoranckich zakończonych dyplomem, 6 post doc, 15 nauczycieli) oraz 46 wyjeżdżających stypendystów (4 studentów I stopnia, 26 studentów II stopnia, 8 doktorantów i 8 pracowników akademickich) oraz do nawiązania dobrych relacji z instytucjami partnerskimi z Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej jako podstawa nawiązywania dalszych porozumień o współpracy oraz partnerstwa w ramach programu Erasmus+ (2014-2020).