Aktualności

w dziale: Aktualności
31
lipca

Klauzula Ochrony Danych Ososbowych FB SGGW

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
30
lipca

Studentka SGGW wystąpi na Festiwalu w Opolu

Studentka SGGW wystąpi na Festiwalu w Opolu

Nasza studentka i tancerka LZA PROMNI Karolina Lizer wystąpi podczas koncertu debiutów w Festiwalu w Opolu.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
30
lipca

Dietetyk - zawód przyszłości

Dietetyk - zawód przyszłości

W najnowszym wydaniu specjalnego dodatku tygodnika "Polityka" - "Żyjmy Lepiej – Trzymaj Formę" ukazał się artykuł autorstwa dziekan Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Jadwigi Hamułki na temat ciekawych perspektyw pracy dietetyka.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
28
lipca

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGGW a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGGW a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT

28 lipca 2020 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła porozumienie o współpracy naukowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. W imieniu Uczelni podpis złożyli rektor - prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr hab. inż. Prof. SGGW Tomasz Nurek, z ramienia Łukasiewicz – PIMOT – dyrektor dr hab. inż. Witold Luty. Na spotkaniu obecni byli również: rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr inż. Karol Tucki oraz Kierownik Zakładu Paliw i Biogospodarki, Łukasiewicz – PIMOT Piotr Wieczorek.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
27
lipca

Zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki

Zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 lipca 2020 roku zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
21
lipca

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
21
lipca

Uroczyste otwarcie budynku Administracji Terenów Zieleni SGGW

Uroczyste otwarcie budynku Administracji Terenów Zieleni SGGW

17 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Administracji Terenów Zieleni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor SGGW, inż. Renata Białczak – kierownik Administracji Terenów Zieleni SGGW oraz Adam Miąskiewicz - przedstawiciel firmy „UNI-SAN”, która wybudowała obiekt.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
20
lipca

Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych

Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych

16 lipca 2020 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych. Wręczono dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, jeden Srebrny i dwa Brązowe Krzyże Zasługi, 50 Medali za Długoletnią Służbę, cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej, trzy Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, dziewięć Odznak Honorowych za „Zasługi dla SGGW”. Wydarzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
17
lipca

Ranking Perspektywy 2020. SGGW na 1. miejscu wśród uczelni rolniczych

Ranking Perspektywy 2020. SGGW na 1. miejscu wśród uczelni rolniczych

17 lipca opublikowane zostały wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego została liderem wśród uczelni rolniczych oraz zajęła pierwsze miejsce w kategorii kierunków: Architektura krajobrazu, Weterynaria oraz Kierunki rolnicze i leśne. Wysokie noty zdobyły też m.in. Dietetyka, Kierunki o żywieniu i żywności, Inżynieria środowiska, Biologia i Socjologia.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
15
lipca

Ostatnie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senatu Akademickiego

Ostatnie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senatu Akademickiego

W dniu 13 lipca 2020 r. odbyło się pod przewodnictwem JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego posiedzenie Senatu Akademickiego, ostatnie w obecnej kadencji.

ogólne
czytaj więcej