Aktualności

w dziale: Aktualności
04
sierpnia

Stanowisko SGGW w sprawie wypowiedzi Prezydenta Otwocka

Stanowisko SGGW w sprawie wypowiedzi Prezydenta Otwocka

Stanowisko SGGW w sprawie publikacji w mediach wypowiedzi Prezydenta Otwocka – Pana Jarosława Margielskiego z 3 sierpnia 2020 r.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
04
sierpnia

Konkurs MINIATURA 4

Konkurs MINIATURA 4

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
31
lipca

SGGW składa hołd Powstańcom Warszawskim

SGGW składa hołd Powstańcom Warszawskim

31 lipca, w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w imieniu społeczności akademickiej oddali hołd Powstańcom i bohaterskiej ludności cywilnej Warszawy.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
31
lipca

Klauzula Ochrony Danych Ososbowych FB SGGW

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
30
lipca

Studentka SGGW wystąpi na Festiwalu w Opolu

Studentka SGGW wystąpi na Festiwalu w Opolu

Nasza studentka i tancerka LZA PROMNI Karolina Lizer wystąpi podczas koncertu debiutów w Festiwalu w Opolu.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
30
lipca

Dietetyk - zawód przyszłości

Dietetyk - zawód przyszłości

W najnowszym wydaniu specjalnego dodatku tygodnika "Polityka" - "Żyjmy Lepiej – Trzymaj Formę" ukazał się artykuł autorstwa dziekan Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Jadwigi Hamułki na temat ciekawych perspektyw pracy dietetyka.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
28
lipca

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGGW a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGGW a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT

28 lipca 2020 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła porozumienie o współpracy naukowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. W imieniu Uczelni podpis złożyli rektor - prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr hab. inż. Prof. SGGW Tomasz Nurek, z ramienia Łukasiewicz – PIMOT – dyrektor dr hab. inż. Witold Luty. Na spotkaniu obecni byli również: rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr inż. Karol Tucki oraz Kierownik Zakładu Paliw i Biogospodarki, Łukasiewicz – PIMOT Piotr Wieczorek.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
27
lipca

Zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki

Zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 lipca 2020 roku zmarł prof. dr. hab. Janusz Kosicki.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
21
lipca

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

ogólne
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
21
lipca

Uroczyste otwarcie budynku Administracji Terenów Zieleni SGGW

Uroczyste otwarcie budynku Administracji Terenów Zieleni SGGW

17 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Administracji Terenów Zieleni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor SGGW, inż. Renata Białczak – kierownik Administracji Terenów Zieleni SGGW oraz Adam Miąskiewicz - przedstawiciel firmy „UNI-SAN”, która wybudowała obiekt.

ogólne
czytaj więcej