SGGW

01
sierpnia
2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Na terenie kampusu uczelni, pod tablicą poświęconą pamięci poległych i pomordowanych pracowników, wychowanków i studentów SGGW, w imieniu społeczności akademickiej symboliczną wiązankę kwiatów złożył rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, któremu towarzyszyli prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek i kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW: prezes inż. Grażyna Skalmierska i Zofia Gorzkowska.

W Powstaniu Warszawskim zginęło 58 osób związanych z SGGW: czterech profesorów, czterech pracowników naukowych, jeden pracownik administracyjny, 49 wychowanków i studentów. Wielu uczestników Powstania zostało po wojnie pracownikami SGGW. Jednym z nich jest prof. dr hab. Leszek Żukowski, dwukrotnie dziekan Wydziału Technologii Drewna, obecnie prezes Światowego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LM727FWk2XE

 

O godz. 17.00, godzinie „W” w Warszawie i wielu innych miastach zawyją syreny. Zatrzymajmy się, by oddać hołd powstańcom warszawskim i bohaterskiej ludności cywilnej stolicy!

https://www.1944.pl/artykul/program-obchodow-75.-rocznicy-powstania-warszaw,4919.html