SGGW

27
listopada
2019

Podziękowania dla emerytowanych pracowników SGGW

27 listopada 2019 r. odbyło się w Pałacu Rektorskim spotkanie władz Uczelni z pracownikami, którzy zakończyli w tym roku pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując status emerytowanego pracownika. Podziękowanie za zaangażowanie i wkład w naukową, dydaktyczną i organizacyjną działalność Uczelni oraz przygotowanie i wypromowanie nowych kadr akademickich złożył rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, wręczając okolicznościowe listy. W uroczystości wzięli udział prorektorzy, kanclerz SGGW, dyrektorzy instytutów i dziekani wydziałów.

Składając podziękowania za wkład emerytowanych pracowników w rozwój SGGW, rektor podkreślił , że w znaczący sposób przyczynili  się do dzisiejszej pozycji Uczelni, która szczyci się rosnącymi notowaniami w  rankingach uczelni wyższych, wzrostem liczby samodzielnych pracowników nauki oraz liczby naukowych publikacji, w której stopień doktora habilitowanego uzyska w 2019 r. rekordowa liczba ponad 100 osób.  

Poświęciliście Państwo  SGGW całe swoje życie, nie zważając na obowiązki rodzinne i własne zdrowie, nie bacząc na profity – powiedział rektor. Każdy z Państwa zostawia w Uczelni cząstkę siebie. Wierzę, że  następcy to docenią i będą zawsze darzyć  Państwa należnym szacunkiem. Przejście na zasłużoną emeryturę nie oznacza  końca pracy i  rozstania na zawsze z SGGW.  Zapraszam,  abyście Państwo nadal uczestniczyli w życiu Uczelni, swoich instytutów, katedr, służyli wiedzą i doświadczeniem młodszym pokoleniom. Apeluję do obecnych władz instytutów, wydziałów  katedr, jednostek organizacyjnych, by nie zapominali o swoich poprzednikach.