SGGW

10
czerwca
2020

20. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Już tylko do niedzieli 14 czerwca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia młodych zdolnych naukowców do 20. edycji Nagród Naukowych POLITYKI.

W ramach konkursu stypendialnego Nagrody Naukowe Polityki zostanie wyłonionych 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Przyznanych zostanie 5 stypendiów po 15 tysięcy złotych.
Informacja o programie stypendialnym oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostępny na stronie:  www.polityka.pl/stypendia.
Lista piętnastu finalistów zostanie ogłoszona na łamach POLITYKI 16 września br. Nazwiska pięciu laureatów poznamy w październiku.

Program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!”  prowadzi od 2011 r. Fundacja Tygodnika „Polityka”. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promuje wartościowy wzór kariery naukowej, poszukując osób ze znaczącymi dokonaniami zawodowymi  w ciągu ostatniego roku, dwóch lat. Może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.