SGGW

01
sierpnia
2019

1 sierpnia Stowarzyszenie Wychowanków SGGW odwiedza miejsca pamięci

Od ponad 40 lat 1 sierpnia, w dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenie Wychowanków odwiedza szczególne miejsca pamięci związane z SGGW.

Corocznie tego dnia o godzinie 12.00 przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków zapalają znicze i składają symboliczną wiązankę pod tablicą poświęconą 3. Kompanii Szturmowej „Felek” Pułku AK „Baszta” umieszczoną w ścianie pawilonu II SGGW przy ulicy Rakowieckiej. Gmach ten był zdobyty przez żołnierzy tej kompanii w pierwszych dniach powstania.

Innym miejscem, które odwiedzają, jest dom przy ulicy Kazimierzowskiej 59 róg Madalińskiego, na którego ścianie widnieje tablica poświęcona pamięci profesora zoologii Romana Kuntze. Tablicę odsłonięto 18 grudnia 1973 roku. Ufundowało ją Stowarzyszenie Wychowanków SGGW.

Profesor Roman Kuntze zginął 22 sierpnia 1944 r. podczas masakry dokonanej przez Niemców na klatce schodowej domu, w którym mieszkał. W latach 1940-1942 w jego mieszkaniu prowadzone było tajne nauczanie. Jego żona została rozstrzelana 18 sierpnia na ulicy Rakowieckiej, kiedy przeprowadzała kobiety do punktu zbiórki.

Szczególnym miejscem pamięci jest także dom przy ul. Kieleckiej 46. Umieszczona jest tam tablica upamiętniająca prof. Jana Miklaszewskiego, rektora SGGW w latach 1936-1939 oraz podziemnej SGGW działającej do 1944 roku. J. Miklaszewski w tym domu mieszkał, tajnie nauczał i kierował konspiracyjną działalnością SGGW. Był członkiem konspiracyjnego „Zespołu Piątki”, powołanego przez polskie podziemie w celu organizowania tajnego szkolnictwa. Konspiracyjną działalność naukowo-dydaktyczną SGGW prowadziła od początku okupacji.

Jan Miklaszewski zmarł z wycieńczenia w 1945 roku. Tablica mu poświęcona została odsłonięta 20 września 1975 roku. Ufundowało ją Stowarzyszenie Wychowanków SGGW.