SGGW

14
stycznia
2019

Zmarł Maciej Góraj, doktorant SGGW

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Władze Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rada Doktorantów SGGW , pracownicy, doktoranci i studenci uczelni łączą się w wielkim smutku i bólu z małżonką i rodziną tragicznie zmarłego śp. Macieja Góraja, doktoranta w Katedrze Inżynierii Wodnej SGGW.

Rodzinie i bliskim zmarłego  składamy wyrazy głębokiego współczucia.